Privacyverklaring

Doelstelling privacybeleid
De doelstelling is het voldoen aan de wettelijke bepalingen die gelden voor het werken met persoonsgegevens in het algemeen en in de gezondheidszorg in het bijzonder en te voldoen aan de eisen gesteld aan het vergaren, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens, het beheren en het beheersen van de risico’s op het gebied van de gegevensbescherming.

Organisatie van de gegevensbescherming van:
Osteopathie Amsterdam Zuid
Gerard Terborgstraat 44
1071 TP Amsterdam
Telefoon 020 671 39 69

Osteopathie Amsterdam Zuid respecteert de privacygevoeligheid van alle gegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Belanghebbenden
De ter beschikking gestelde gegevens in de praktijk dienen het belang van:

patiënten conform wetgeving WGBO, Wkkgz en AVG
de medewerkers volgen van de juiste richtlijnen
bezoekers van de website informatievoorziening

Voor bezoekers van onze website
Osteopathie Amsterdam Zuid maakt geen gebruik van cookies. Gegevens van bezoekers van de website worden niet opgeslagen. Het doel is te informeren over het vakgebied Osteopathie en de praktijk.

De door ons verkregen informatie wordt niet met derden gedeeld. Er wordt in de praktijk vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.