Geef uw mening

U kunt mij dit laten weten via een compliment, een verbetersuggestie of een melding. Dit geeft mij de gelegenheid om mijn zorgkwaliteit optimaal te houden.

Vanzelfsprekend zet ik mij met de grootst mogelijke zorg in om mijn patiënten tijdens het bezoek zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden.

Soms kan ik niet voldoen aan de vraagstelling.

Ik sta open voor vragen, opmerkingen van patiënten en gebruik deze om de kwaliteit van mijn zorgverlening op een hoog niveau te houden.

Meldingsprocedure

U kunt het snelst tot een oplossing komen als u uw vraag of melding rechtstreeks met mij bespreekt.
Er kan dan tijdens dit gesprek naar een oplossing gezocht worden.
Leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u uiteraard alsnog van een van de andere hierna beschreven mogelijkheden gebruik maken.

Bemiddeling

Indien u er als patiënt zelf onvoldoende uitkomt met uw zorgverlener kan klachtenbemiddeling uitkomst bieden. Doel van de meldingsprocedure is om de relatie tussen patiënt en zorgverlener te herstellen.  Bij de Stichting  Quasir is een  klachtenfunctionaris werkzaam die kan bemiddelen bij klachten maar ook uw vragen kan beantwoorden.

De klachtenregeling van Osteopathie Amsterdam Zuid is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De klachtenregeling zelf kunt u op de website van  de Nederlandse Osteopathie Federatie vinden.