Over mij

Opleidingen:

 • Opleiding Osteopathie IWGS Brussel 1992
 • Opleiding Manuele Therapie (E.S.-VMT) Utrecht
 • Medische basisopleiding (BSc), Amsterdam

Werkervaring/Aandachtsgebieden:

 • praktijkhoudend Amsterdam
 • Academisch Medisch Centrum (pijnpoli)
 • Nekletsel/hoofdpijn na ongevallen (whiplashtrauma)
 • KNO-gebied tinnitus  (oorsuizen) en vertigo (duizeligheidsklachten)
 • Onbegrepen buikpijnklachten  (na verwijzing arts)
 • Chronische enkelklachten na (distorsie)trauma

Nevenfunctie

 • Voorzitter Nederlandse Osteopathie Federatie
  (kwaliteitsorgaan t.b.v. de registratie)

 

 

Interview februari 2009 Achmea tijdschrift Health  

 

H. Steltenpool  D.O., Osteopathie

“Vanaf de jaren ’80 ben ik manueel therapeut (School Utrecht, opleider G. v.d. Bijl D.O). Deze vorm van voorzichtige mobiliserende Manuele Therapie vindt haar oorsprong in de Osteopathie.

In 1986 raakte ik geïnteresseerd in de Osteopathie, een in Nederland toen nog onbekend vakgebied. Het idee dat je functiestoornissen zoals hoofdpijn of uitstralende pijn ter hoogte van de buik kunt behandelen door je te richten op bewegingsherstel van een structuur of een wervel die niet goed beweegt, boeide mij.

Het past in de ontwikkeling binnen de medische wetenschap om steeds meer functiegericht te denken. Je kunt een röntgenfoto maken van een nekwervelkolom waarop slijtage is te zien, maar dat hoeft nog niet de oorzaak van de klachten te zijn. Een functiestoornis van de nek  kan vaak wel de klachten verklaren en dat is voor de patiënt van belang.

Ik zie regelmatig patiënten met onbegrepen klachten. Ze hebben pijn, maar een duidelijke oorzaak werd  niet gevonden. Vaak hebben zij onderzoeken, behandelingen en/of medicijnen gekregen met onbevredigend resultaat. Ik onderzoek alle gewrichten van schedel tot voet  en daarnaast zoek ik naar weerstanden ter hoogte van de buikorganen. Wat is de bewegingsomvang van ieder afzonderlijk gewricht? Waarmee houdt een mogelijke verstoorde beweging verband? Zo moet een rib een bepaalde ademcurve kunnen maken. Als de rib dat niet kan, door bijvoorbeeld een ongeval of overbelasting, kunnen zenuwen aangedaan worden die op hun beurt maag- en/of bovenbuikklachten kunnen veroorzaken.

De normen voor het bewegen, de bewegingscurven, zijn nauwkeurig vastgelegd in functionele anatomische modellen. Dat vereist uiteraard een grondige medische kennis. Niet voor niets word je pas aan de opleiding osteopathie toegelaten met een erkende medische vooropleiding. Ik ben dan ook steeds op zoek naar concrete aanwijzingen voor de verklaring van de aandoening. Echter waar andere medici het operatiemes en/of medicijnen als gereedschap hebben, heb ik mijn handen waarmee ik de beweeglijkheid in afzonderlijke lichaamsdelen kan herstellen. Je zou de Osteopathie dan ook kunnen definiëren als herstel van de biomechanica van het lichaam.

Het prettige van Osteopathie is dat vaak al snel duidelijk is of behandeling effect zal hebben. Meestal treedt al na drie, vier keer behoedzaam behandelen, duidelijkheid op. Dat geeft mijn beroep enorm veel voldoening. Patiënten die elders al zijn geweest en bij wie niets werd gevonden, kunnen ineens ervaren dat ze toch geen “zeurpiet” zijn en dat er daadwerkelijk wat aan hun klachten kan worden gedaan. Laatst nog, een meisje van zeventien dat al drie jaar tobde met een pijnlijke enkel. Meerdere onderzoeken en behandeling elders werden gedaan, niemand had iets kunnen vinden. Ik vond na grondig onderzoek al snel waar het probleem in de enkel/voet zat. Ik tevreden en zij natuurlijk helemaal opgelucht.  Na een paar behandelingen waren de klachten verdwenen en was er weer een goede functie van de voet.  Geweldig toch?”